Komitety

Komitet Honorowy

 • Prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk – Inicjator Konferencji, Honorowy Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN
 • Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
 • Prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH

Patronat Naukowy

Komitet Budowy Maszyn PAN

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – Politechnika Świętokrzyska

Członkowie:

 • Dr hab. inż. Jan Burek (PRz)
 • Prof. dr inż. Jan Chajda (PWSZ Kalisz)
 • Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus (PWr)
 • Prof. dr hab. inż Piotr Cichosz (PWr)
 • Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz (PW)
 • Prof. dr inż. Miroslav Dovica (TU Košice)
 • Prof. dr Numan Durakbasa (TU Viena)
 • Doc. dr Rudolf Dvorak (TU Praque)
 • Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik (PK)
 • Dr hab. inż. Adam Gąska (PK)
 • Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik (PO)
 • Dr hab. inż. Tadeusz Iglantowicz (ZUT)
 • Dr hab. inż. Władysław Jakubiec (ATH)
 • Dr hab. inż. Czesław Jermak (PP)
 • Dr hab. inż. Czesław Łukianowicz (PKo)
 • Dr hab. inż. Paweł Majda (ZUT)
 • Dr hab. inż. Włodzimierz Makieła (PŚk)
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek (ZUT)
 • Dr hab. inż. Tadeusz Marciniak (PŁ)
 • Prof. dr hab. inż. Thomas Mathia (EC Lyon)
 • Dr hab. inż. Edward Miko (PŚk)
 • Prof. dr hab. inż. Bogdan Nowicki (PW)
 • Dr hab. inż. Piotr Niesłony (PO)
 • Prof. dr Michał Obmašcik (Aleksander Dubczek University Trencin)
 • Dr hab. inż. Aleksander Olczyk (PŁ)
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko (PW)
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus (PRz)
 • Prof. dr Ing. Miroslav Píška (Brno University of Technology)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska (PL)
 • Dr hab. inż. Wojciech Płowucha (ATH)
 • Dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska (PB)
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski (PG)
 • Prof. Joël Rech (Université de Lyon – Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne)
 • Dr hab. inż. Wacław Skoczyński (PWr)
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (PK)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski (PŚl)
 • Dr hab. inż. Roman Staniek (PP)
 • Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski (ATH)
 • Prof. dr Josu Takala (Vaasa University)
 • Prof. dr Ing. Albert Weckenmann (Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg)
 • Prof. dr. hab. inż. Michał Wieczorowski (PP)
 • Dr hab. inż. Adam Woźniak (PW)
 • Dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz (PKo)
 • Dr hab. inż. Sabina Żebrowska-Łucyk (PW)

Komitet organizacyjny