Kontakt

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Laboratorium Metrologii
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
tel: + 48 33 82 79 321
mail: mwtw2020@ath.eu