Miejsce

Miejsce Konferencji / Zakwaterowanie

Hotel Meta Resort Vine Spa

ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk
https://www.meta-hotel.pl/

Recepcja i rezerwacja

+48 33 817 88 74 do 76
+48 795 531 633
recepcja@meta-hotel.pl

Uczestnicy konferencji pokrywają koszty noclegu we własnym zakresie.
Przy rezerwacji proszę podać hasło „Konferencja MWTW”