Opłaty

Opłata za uczestnictwo w Konferencji Metrologia w Technikach Wytwarzania (30.03.2020-01.04.2020): 1100 zł

Opłata za uczestnictwo w Konferencjach Metrologia w Technikach Wytwarzania (30.03.2020-01.04.2020) oraz Coordinate Measuring Technique (31.03.2020-02.04.2020): 1400 zł

Opłaty obejmują uczestnictwo w sesjach plenarnych, materiały konferencyjne, obiady, kolacje oraz przerwy kawowe.

Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Konto nr: 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831,
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank PEKAO S.A. o/Bielsko-Biała)
z dopiskiem: Konferencja MWTW lub Konferencje MWTW i CMT (prosimy o podanie nazwisk osób, za które zapłacono).

Uczestnicy konferencji pokrywają koszty noclegu we własnym zakresie.