Rejestracja

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji i temat streszczenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy Konferencji (mwtw2020@ath.eu)

Streszczenia przygotowane na podstawie szablonu należy przesłać na adres mailowy Konferencji (mwtw2020@ath.eu) do 21 lutego 2020.